BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości lokalowej: obręb geodezyjny Ukta, Gmina Ruciane-Nida
 2. Numer działki: 198/1
 3. Powierzchnia działki: 2394 m2
 4. Numer księgi wieczystej:OL1P/00041346/0
 5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal uzytkowy nr 14 o powierzchni użytkowej  98,96 m2, położony w budynku nr 30 w Ukcie, gmina Ruciane - Nida, wraz z udziałem w gruncie 9896/152585 ozn. nr geod. 198/1, o pow. 2394 m2, stanowiący własność Gminy Ruciane - Nida.
 6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane - Nida
  i zgodnie z uchwałą Nr XXIV/205/2020   Rady Miejskiej Ruciane - Nida, z dnia
    11 maja 2020 r. oraz zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 43/2020 z dnia 29.05.2020r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  
 7. Cena sprzedaży lokalu użytkowego nr 14 wraz z udziałem w gruncie wynosi 84 000,00 zł.
 8. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
 9. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).
 10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  od dnia  03.07.2020 r. do 24.07.2020 r.
Data powstania: piątek, 3 lip 2020 08:47
Data opublikowania: piątek, 3 lip 2020 13:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lip 2020 09:01
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 178 razy