BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

POŚ.6733.9.2020CP

POŚ. 6733.9.2020CP                                                                                                                                                                                                                                 Ruciane-Nida, 02 lipca 2020 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

                                                                                                                              

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje,  iż projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych nN-0,4kV na działkach o nr geodezyjnym 59, 62/2, 32/3, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10, 25/11, obręb Wejsuny, gmina Ruciane-Nida - obszar wiejski, został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Olsztynie, Starostwa Powiatowego w Piszu, Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Białymstoku - Zarząd Zlewni w Giżycku. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A z siedzibą Lublinie, 20-340 Lublin ul. Grabarska 21A, działająca przez pełnomocnika Pana Pawła Krasowskiego reprezentującego ELEPROJEKT, ul. Choroszczańska 17 lok. 203, 15-732 Białystok.

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 3 lip 2020 08:54
Data opublikowania: piątek, 3 lip 2020 08:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 lip 2020 07:49
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 171 razy