BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.7.2020CP

POŚ. 6733.7.2020CP                                                                                                                                                                                                                                             Ruciane-Nida, 02 lipca  2020 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE                 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych nN-0,4kV na działkach o nr geodezyjnym 70/1, 3/1, 3/2, 1148/4, 67, 70/2, 2/1, 22/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 obręb Karwica, gmina Ruciane-Nida - obszar wiejski, został wysłany za uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Starostwa Powiatowego w Piszu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - Zarząd Zlewni  w Giżycku oraz Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Białymstoku. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A z siedzibą Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21A, działająca  przez pełnomocnika Pana Pawła Krasowskiego reprezentującego ELEPROJEKT, ul. Choroszczańska 17 lok. 203, 15-732 Białystok.

 

Data powstania: piątek, 3 lip 2020 09:36
Data opublikowania: piątek, 3 lip 2020 09:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 lip 2020 07:49
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 210 razy