BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.12.2020

Ruciane - Nida,  03  lipca  2020 r.


POŚ.6733.12.020CP


 


 


OBWIESZCZENIE


 


 Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 293), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ) informuje, iż dnia 03.07.2020 roku została wydana decyzja  znak sprawy: POŚ.6733.12.2020CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wieży widokowej wraz z obiektami małej architektury w postaci tablicy informacyjnej, stojaków na rowery i koszy na śmieci w ramach projektu pn. „Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów chronionych i przyrodniczo cennych w gminie Ruciane-Nida   (woj. warmińsko-mazurskie)” na działce ewidencyjnej nr: 52 położonej w obrębie geodezyjnym Wojnowo, gmina Ruciane-Nida - obszar wiejski.


Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida


Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokój nr 23.


 

Data powstania: piątek, 3 lip 2020 14:13
Data opublikowania: piątek, 3 lip 2020 14:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 paź 2020 09:42
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 234 razy