BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida

Przewodnicząca                                                

Rady Miejskiej Ruciane - Nida                          

RO.RM. 0002.09.2020          

                                                                                                                                                              

                                                                           Ruciane -  Nida,  18 sierpnia  2020 r.   

                                                                                                                          

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję na dzień: 

26 sierpnia 2020 r. (środa) o godz.1400

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida

XXVIII sesję Rady Miejskiej

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej Ruciane -Nida w dniu 29 lipca 2020 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

5.2. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ruciane - Nida w roku szkolnym 2020/2021,     

5.3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane -Nida – ul. Leśna,

5.4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość  - na okres do 3 lat (część działki nr geod. 94/18 w Rucianem-Nidzie),
5.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowy dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość  - na okres do 2 lat (działka nr geod. 98/2 i 98/4 w Wólce).
6. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
7.
Zapytania i wnioski mieszkańców.
8.
Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
9.
Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               Ruciane - Nida

                                                                                   / - /   Agnieszka Kręciewska

Data powstania: wtorek, 18 sie 2020 11:23
Data opublikowania: wtorek, 18 sie 2020 12:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 paź 2020 08:34
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 775 razy