BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
 1. Opis nieruchomości – teren pod punkt magazynowania odpadów do rekultywacji składowiska.
 2. Położenie nieruchomości – Wólka.
 3. Numer działki – 98/2 i 98/4.
 4. Numer KW – OL1P/00032329/9, OL1P/00015484/8.
 5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 7.400 m2 + 9.700 m2.
 6. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono wysokości 500,00 zł + VAT rocznie.
 7. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 2 lat.
 8. Ww. nieruchomości nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego.   
 9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
 10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
 11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
 12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 28 sierpnia 2020 r. do dnia 18 września 2020 r.
Data powstania: piątek, 28 sie 2020 09:21
Data opublikowania: piątek, 28 sie 2020 08:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 wrz 2020 09:22
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 544 razy