BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości: Ruciane-Nida, Gmina Ruciane -Nida
 2. Numer działki: 229/59
 3. Powierzchnia działki: 811 m2
 4. Numer księgi wieczystej:OL1P/00012029/0
 5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 11 o powierzchni użytkowej 60,75 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 7 przy ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie wraz z przynależnym pomieszczeniem o powierzchni piwnicy oraz udziałem w gruncie 6075/327150 ozn. nr geod. 229/59, o pow. 811 m2, stanowiący własność Gminy Ruciane - Nida. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
 6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane - Nida
  i zgodnie z uchwałą Nr XIX/169/2019   Rady Miejskiej Ruciane - Nida, z dnia
   30  grudnia 2019 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 7. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 wraz z pomieszczeniami przynależnymi
   i udziałem w gruncie wynosi 117 800,00 zł. W przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej     Ruciane -Nida z dnia 31.01.2007 r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 11 780,00 zł. W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 23 560,00 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.
 1. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
  34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
 1. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni   tj. od dnia 21.08.2020 roku do dnia 18.09.2020 roku.

 

Data powstania: piątek, 21 sie 2020 12:44
Data opublikowania: piątek, 21 sie 2020 12:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 paź 2020 14:18
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 554 razy