BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.16.2020CP

POŚ. 6733.16.2020CP                                                                                                                                                                                                                                  Ruciane-Nida, 24 sierpnia 2020 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

                                                                                                                              

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej  nN-0,4kV na działkach ewidencyjnych nr: 2161/8, 23/13, 23/17, 23/3, 23/7, 23/11 oraz na części działek ewidencyjnych nr: 2154/3, 2154/4, 28, 2161/15, 2161/11, 23/16, 23/18, 23/20, 23/24, 23/22, 23/25, 16/1, 16/2, 23/28, 24/2, 24/3, 24/4, 2161/13, 2161/14, 14/8, 14/14, 14/13,  14/11, 14/9, 14/1, 29 obręb Wygryny, gmina Ruciane-Nida - obszar wiejski, został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Olsztynie, Starostwa Powiatowego w Piszu, Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Białymstoku - Zarząd Zlewni w Giżycku oraz Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Białymstoku

Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A  z siedzibą Lublinie, 20-340 Lublin ul. Grabarska 21A, działająca przez pełnomocnika Pana Michała Kuczyńskiego, reprezentującego ELAM Dariusz Jarmoc i Wspólnicy s.j z siedzibą przy ul. Gdańskiej 12, 15-249 Białystok.

 

 

Z poważaniem

 

 

Do wiadomości:

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  3. strony postępowania w drodze obwieszczenia.
  4. a/a.

 

Data powstania: wtorek, 25 sie 2020 08:27
Data opublikowania: wtorek, 25 sie 2020 08:30
Data przejścia do archiwum: środa, 2 wrz 2020 07:09
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 548 razy