BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida

Przewodnicząca                                                                      

Rady Miejskiej Ruciane - Nida                          

RO.RM. 0002.10.2020                              

                                                                  

                                                                         Ruciane -  Nida,  9 września 2020 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję na dzień

 

14 września 2020 r. (poniedziałek) o godz.1500

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  Ruciane - Nida 

IX nadzwyczajną (XXIX) kolejną sesję Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad IX nadzwyczajnej (XXIX kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

       4.1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2020-2026,

       4.2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 r.,

       4.3. przekazania petycji.

  1. Zamknięcie obrad IX nadzwyczajnej (XXIX kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               Ruciane - Nida

                                                                                   / - /   Agnieszka Kręciewska

 

 

 

Data powstania: środa, 9 wrz 2020 13:43
Data opublikowania: środa, 9 wrz 2020 13:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 paź 2020 08:30
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 272 razy