BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

POŚ.6733.18.2020CP

Obwieszczenie

            Ruciane-Nida, dn. 10.09.2020CP

 

POŚ.6733.18.2020CP

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego  na budowie zewnętrznej instalacji elektrycznej (energetycznej) na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Wodnik, na działce ewidencyjnej nr 119/3 w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida- obszar wiejski, został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Olsztynie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

             Inwestorem jest Pan Krzysztof Kaczmarzyk, działający przez pełnomocnika Pana Adama Czartoryjskiego zam. F. Chopina 2/19, 12-200 Pisz, adres do korespondencji: Adam Czartorysjki, ADBud Biuro Projektowe z siedzibą ul. Grunwaldzka 5, 12-200 Pisz..