BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na podstawie   art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości: Ruciane - Nida, Gmina Ruciane -Nida
 2. Numer działki: 94/17
 3. Powierzchnia działki: 513 m2
 4. Numer księgi wieczystej:OL1P/00013031/4
 5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 24,41 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4 przy ul. Bocznej  
  w Rucianem-Nidzie, gmina Ruciane - Nida, wraz z pomieszczeniami przynależnymi
  oraz udziałem w gruncie 5264/31431 ozn. nr geod. 94/17, o pow. 513 m2, stanowiący własność Gminy Ruciane - Nida. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
 6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane - Nida
  i zgodnie z uchwałą Nr XIX/170/2019   Rady Miejskiej Ruciane - Nida, z dnia
   30 grudnia 2019 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 7. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi
   i udziałem w gruncie wynosi 32 500,00 zł.

W przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej     Ruciane -Nida z dnia 31.01.2007 r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 3 250,00 zł.

 1. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 2. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego zostanie ustanowiona odpłatna służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku nr 4 przy ul. Bocznej w Rucianem-Nidzie z którym związany jest udział 5264/31431 części w działce ozn nr geod. 94/17 na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida położonych w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, oznaczonych nr geod. 94/13, 87/36, 87/38, 87/39 o łącznej powierzchni 74 m2.
 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
  34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 1. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 11.09.2020 roku do dnia 02.10.2020 roku.

Data powstania: piątek, 11 wrz 2020 14:40
Data opublikowania: piątek, 11 wrz 2020 11:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 paź 2020 08:26
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 55 razy