BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami     (Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.).

  1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
  2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 13/11
  3. Powierzchnia łączna: 1532 m2
  4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXII/122/2008, z dnia 30.12.2008 roku
  5. Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opisana jako 1 U – teren usług.
  6. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00012965/3
  7. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  79 000,00 zł. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).
  8. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
  10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  11.09.2020 r. do 02.10.2020 r.
Data powstania: piątek, 11 wrz 2020 14:41
Data opublikowania: piątek, 11 wrz 2020 11:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 paź 2020 08:26
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 34 razy