BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2020 roku poz. 65 z późn.zm.).

  1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ruciane-Nida, Gmina Ruciane - Nida.
  2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 680/3 o pow. 1440m2, 192/254 o pow.1351m2
  3. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Ruciane - Nida, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida nr XXX/258/2020, z dnia 30 września 2020 roku.
  4. Nieruchomości nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  5. Ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1P/00017912/2, OL1P/00017864/0
  6. Cena sprzedaży wyniesie 53 839,00 zł.
  7. Sprzedaż nie podlega obciążeniem podatku VAT na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
  8. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 30.10.2020 roku do dnia 20.11.2020 roku.

Data powstania: piątek, 30 paź 2020 13:14
Data opublikowania: piątek, 30 paź 2020 14:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 lis 2020 11:11
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 37 razy