BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
 1. Opis nieruchomości - teren składowanie materiałów,
 2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
 3. Numer działki –   cz. 381/1
 4. Numer KW – 12411
 5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 550 m2
 6. Wysokość czynszu zgodnie z postanowieniem Burmistrza wynosi 0,22 zł/m2 + VAT miesięcznie.
 7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
 8. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako teren infrastruktury ciepłowniczej. 
 9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
 10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
 11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
 12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 06 listopada 2020 r. do dnia  30 listopada 2020 r.
Data powstania: piątek, 6 lis 2020 09:42
Data opublikowania: piątek, 6 lis 2020 11:23
Data przejścia do archiwum: środa, 2 gru 2020 10:42
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 233 razy