BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida

Przewodnicząca                                                                      

Rady Miejskiej Ruciane - Nida                          

 

RO.RM. 0002.13.2020                              

 

                                                                      Ruciane -  Nida, 30 października 2020 r.

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję na dzień

 

4 listopada 2020 r. (środa) o godz.1500

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  Ruciane - Nida 

X nadzwyczajną (XXXII) kolejną sesję Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad X nadzwyczajnej (XXXII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

       4.1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2020-2028,

       4.2. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2020 r.,

       4.3. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych  z usługami opiekuńczymi.

  1. Zamknięcie obrad X nadzwyczajnej (XXXII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               Ruciane - Nida

                                                                                   / - /   Agnieszka Kręciewska

Data powstania: wtorek, 3 lis 2020 11:21
Data opublikowania: wtorek, 3 lis 2020 11:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 lis 2020 11:46
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 275 razy