BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

PODATKI 2008

INFORMACJA DLA OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia, że podstawą do obliczenia podatku rolnego od posiadanych gruntów na terenie gminy Ruciane-Nida na 2008 rok jest cena 1 q żyta wynikająca z Uchwały Nr XVII/129/2007 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 rok i wynosi 39,07 zł za 1 dt, stanowi to stawki: 2,5 q - 97,6750 zł od 1 ha przeliczeniowego (gospodarstwa rolne), oraz 5,0 q - 195,3500 zł od 1 ha użytków rolnych (grunty pozostałe nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych).

Podstawą do naliczenia podatku leśnego na 2008 r. jest stawka wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2007 r. (M.P. Nr 79, poz. 846), która wynosi 147,28 zł za 1 m3 drewna, stanowi to stawkę 32,4016 zł za 1 ha fizyczny lasu oraz dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych kwota ta ulega obniżeniu o 50% i wynosi 16,2008 zł za 1 ha fizyczny lasu.

Podstawą do naliczenia podatku od nieruchomości na 2008 r. są stawki wynikające z Uchwały Nr XVII/125/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.

W związku z powyższym tut. organ podatkowy informuje, że wszystkie niezbędne wzory druków deklaracji oraz stawki podatku od nieruchomości na 2008 rok znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

www.bip.ruciane-nida.pl

oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w pokoju nr. 12.

Z poważaniem
Leszek Marek Gryciuk
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 3 sty 2008 12:04
Data opublikowania: czwartek, 3 sty 2008 12:22
Data przejścia do archiwum: środa, 12 sty 2011 10:02
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3540 razy