BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ukta
2. Numer działki : 205/2
3. Powierzchnia działki : 2.549 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 15505
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 8, o powierzchni użytkowej 42,73 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego nr 23 w Ukcie. Do lokalu mieszkalnego nr 8 przynależy piwnica i pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 8,67 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 100/1000 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 23 składa się z 8 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego zawartą umowę najmu na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) i udziału w gruncie wynosi 31.240,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 3.124,00 zł (słownie złotych :trzy tysiące sto dwadzieścia cztery złote).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XVIII/143/2007 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 28.12.2008 roku została przeznaczona do sprzedaży. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy.
8. Nabywca może uiścić należność w kwocie 3.124,00 zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie. Nabywca może też wystąpić z wnioskiem o rozłożenie ceny sprzedaży nieruchomości na raty roczne i korzysta wtedy z 80% bonifikaty zamiast z 90%.
9 Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
10.Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca. 11. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535. 12.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 18.01.2008 roku do dnia 8.02.2008 roku.Data powstania: czwartek, 17 sty 2008 12:18
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 lut 2008 11:03
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1878 razy