BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

dot. REKULTYWACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW W WÓLCE

Po kilkuletnich staraniach rozpoczął się proces rekultywacji składowiska odpadów w Wólce, na którego realizację uzyskane zostały wymagane decyzje, m.in. Starosty Piskiego, Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Proces rekultywacji prowadzony jest przez konsorcjum dwóch firm z Ostrołęki, których liderem jest spółka
RDF Sp. z o.o. , wyłonionych w drodze przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rekultywacja będzie prowadzona w dwóch etapach, obejmujących rekultywację:

 • techniczną polegającą głównie na mechanicznym ukształtowaniu czaszy (wierzchowiny)
  kwatery z uwzględnieniem osiadania zdeponowanych odpadów;
 • biologiczną, która ma na celu zapoczątkowanie procesów glebotwórczych i zadarnienie uformowanej czaszy kwatery składowanych odpadów.

Zgodnie z uzyskanymi decyzjami/pozwoleniami do procesu rekultywacji będą wykorzystywane odpady zakwalifikowane do rodzajów, tj.

 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;
 • gruz ceglany;
 • odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;
 • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
  i elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezpiecznych.
 • minerały (np. piasek, kamienie) – inne niż pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych;
 • gleba i ziemia, w tym kamienie, nie zawierające substancji niebezpiecznych.
 • kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania);
 • ustabilizowane komunalne osady ściekowe;
 • zużyte opony.

Wskazane w decyzji administracyjnej ilości poszczególnych rodzajów odpadów dotyczą ilości maksymalnej jaka może być do tego procesu wykorzystana z zaznaczeniem, że łączna masa wszystkich odpadów wykorzystanych do procesu rekultywacji nie przekroczy 32.000,0 Mg (ton). Wykorzystane odpady w pierwszej kolejności posłużą do utworzenia warstwy wyrównawczej o grubości 0,25 m (łączna ilość planowanych do wykorzystania odpadów do tego celu - 4 000,0 Mg), która będzie stanowiła podbudowę pod warstwę glebotwórczą o grubości 2,0 m (łączna ilość planowanych do wykorzystania odpadów do tego celu - 28 000,0 Mg).

Proces rekultywacji będzie prowadzony pod pełnym nadzorem zarówno ze strony wykonawcy jak i spółki
PEC Sp. z o.o. w Rucianem – Nidzie. 

Przewidywany czas realizacji procesu rekultywacji zaplanowany został na 12 miesięcy, po którym rozpocznie się monitoring poeksploatacyjny, obejmujący okres 30 kolejnych lat.

 

Prezes Zarządu Spółki

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rucianem-Nidzie 

 /-/ Jarosław Hubert Zyskowski

 

                                                                                                                      

Data powstania: poniedziałek, 14 gru 2020 15:04
Data opublikowania: poniedziałek, 14 gru 2020 15:34
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 119 razy