BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6730.96.2020

                                                                                                                                                                                                                                                        Ruciane-Nida, dn. 13 stycznia 2021 r.

 

POŚ.6730.96.2020

 

 

 

Strony postępowania wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

            Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r, poz. 256 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem decyzji w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego oraz poziemnego zbiornika na gaz o pojemności do 6500 l na działce ewidencyjnej nr 36/60 położonej w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, gmina Ruciane-Nida, w terminie 3 dni od  dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego w formie obwieszczenia
  3. a/a

 

 

Data powstania: środa, 13 sty 2021 11:18
Data opublikowania: środa, 13 sty 2021 11:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 mar 2021 08:11
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 97 razy