BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

POŚ.6733.26.2020CP

 

 

                                                                                                                              

 

             Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż projekt decyzji o ustaleniu  lokalizacji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na  budowie łącznika wraz   z przebudową wejść Zespole Szkól Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem – Nidzie na działce ewidencyjnej nr 269 (w liniach rozgraniczających zgodnie z załącznikiem graficznym) w obrębie geodezyjnym 1-Ruciane-Nida, Ruciane-Nida - obszar miejski.  Inwestorem    jest Gmina Ruciane-Nida. Przedmiotowy projekt decyzji został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   w Olsztynie,  

 

 

Z poważaniem

Data powstania: czwartek, 14 sty 2021 12:23
Data opublikowania: czwartek, 14 sty 2021 12:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 lut 2021 09:06
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 42 razy