BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości: Popielno, Gmina Ruciane -Nida
 2. Numer działki: 55
 3. Powierzchnia działki: 1,2166 ha
 4. Numer księgi wieczystej:OL1P/000043539/4
 5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 36,95 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 17 w Popielnie, gmina Ruciane - Nida, wraz z udziałem w gruncie 5539/296710 ozn. nr geod. 55, o pow. 1,2166 ha, stanowiący własność Gminy Ruciane - Nida. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
 6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane - Nida
  i zgodnie z uchwałą Nr XXXI/267/2020   Rady Miejskiej Ruciane - Nida, z dnia
   28 października 2020 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 7. Wartość lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w gruncie wynosi 45 800,00 zł.

W przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży lokalu zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej     Ruciane -Nida z dnia 31.01.2007 r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 4 580,00 zł. W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 9 160,00 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.

 1. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wnoszenia opłaty przekształceniowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w kwocie 38,22 zł na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcie Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie przez okres 17 lat, poczynając od roku 2022. Niniejsza opłata może podlegać waloryzacji.
 1. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
 1. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 15.01.2021 roku do dnia 05.02.2021 roku.

Data powstania: piątek, 15 sty 2021 07:30
Data opublikowania: piątek, 15 sty 2021 13:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lut 2021 10:53
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 48 razy