BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2020 roku poz. 65 z późn.zm.).

  1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ruciane - Nida, Gmina Ruciane - Nida.
  2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 353/2
  3. Powierzchnia działki: 34 m2
  4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane - Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida nr XXXI/266/2020, z dnia  28 października 2020 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 355/2, położonej w obrębie Ruciane - Nida.
  5. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opisana jako 50 MN/ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  6. Ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1P/00012960/8.
  7. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi 4 429,00 zł.
  8. Cena sprzedaży brutto wyniesie 5 447,67 zł, ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 1 018,67 zł.
  9. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
  10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 15.01.2021 roku do dnia 05.02.2021 roku.

Data powstania: piątek, 15 sty 2021 07:32
Data opublikowania: piątek, 15 sty 2021 13:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lut 2021 10:53
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 53 razy