BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Przewodnicząca                                                

Rady Miejskiej Ruciane - Nida                          

RO.RM. 0002.02.2021          

                                                                  Ruciane -  Nida,  15 lutego 2021 r.  

                                                                                         

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję na dzień: 

22 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz.1500

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida

XXXVI sesję Rady Miejskiej.

           

                                                                                

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej Ruciane -Nida w dniu 27 stycznia 2021 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane - Nida na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość  - na okres do 3 lat  (część działki nr geod. 220/15
w Rucianem-Nidzie).

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość  - na okres do 3 lat  (część działki nr geod. 94/18
w Rucianem-Nidzie).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość  - na okres do 3 lat  (część działki nr geod. 381/8  
w Rucianem-Nidzie).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane – Nida (lokal  Nr 29  ul. Zielona 40  w Rucianem - Nidzie).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane – Nida (lokal  Nr 30  ul. Zielona 40  w Rucianem - Nidzie).

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane – Nida (lokal  Nr 32 ul. Zielona 40  w Rucianem - Nidzie).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane – Nida  (lokal  Nr 33 ul. Zielona 40  w Rucianem - Nidzie).

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane – Nida (lokal  Nr  34 ul. Zielona 40  w Rucianem - Nidzie).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane – Nida (lokal  Nr 35  ul. Zielona 40  w Rucianem - Nidzie).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane – Nida (lokal  Nr 36  ul. Zielona 40  w Rucianem - Nidzie).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane – Nida (lokal  Nr  37 ul. Zielona 40  w Rucianem - Nidzie).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ruciane – Nida (lokal  Nr  38  ul. Zielona 40  w Rucianem - Nidzie).
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - kompleks VI.
20. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
21. Zapytania i wnioski mieszkańców.
22. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

23. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               Ruciane - Nida

                                                                                   / - /   Agnieszka Kręciewska

 

Data powstania: wtorek, 16 lut 2021 11:17
Data opublikowania: wtorek, 16 lut 2021 11:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 mar 2021 07:46
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 94 razy