BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6730.107.2020

Ruciane-Nida, dn. 16 luty 2021 r.

 

 

 

 

 

                                                                                    Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego

                                                                                  

 

Nasz znak: POŚ.6730.107.2020

 

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że projekt decyzji o warunkach zabudowy, dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowie budynku garażowego wraz z wiatą na  działce ewidencyjnej nr 36/36 (w liniach rozgraniczających) położonej w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski. Inwestorem jest Pani Monika Rut, został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Wydział Geologii, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalnego Zarządcy Zlewni w Giżycku oraz Starosty Powiatowego w Piszu.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. a/a

 

Do wiadomości;

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego w formie obwieszczenia

 

 

 

 

Sporządziła:
Julita Małż

Tel. (87) 425 44 51

 

 

Data powstania: wtorek, 16 lut 2021 12:30
Data opublikowania: wtorek, 16 lut 2021 12:34
Data przejścia do archiwum: środa, 3 mar 2021 08:29
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 16 razy