BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
-Opis nieruchomości - teren pod uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości – Ukta,
-Numer działki – 271/2
-Numer KW – 13285
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 2 300 m2,
-Wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,08 zł/m2 rocznie brutto.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
2. Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
3. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
4. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 11 stycznia 2008 r. do dnia 1 lutego 2008 r.

Data powstania: piątek, 11 sty 2008 07:49
Data opublikowania: piątek, 11 sty 2008 12:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 lut 2008 12:27
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1889 razy