BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAWIADOMIENIE

Ruciane-Nida, dn. 18 stycznia 2008 r.

GN-7331-2/01/08

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 1 i 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na przebudowie (zmianie nawierzchni) drogi nr 32 - dojazdu przeciwpożarowego o nawierzchni żwirowo-gruntowej na nawierzchnię żwirową o szerokości 5,0 m wraz z poboczami po 0,5 m szerokości oraz rowami odwadniającymi na działkach nr 1018, 1017, 1016, 1015, 1014, 1011/1, leśnictwo Krzyże, obręb leśny Maskulińskie, obręb ewidencyjny Krzyże, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć co do zebranego materiału dowodowego oraz zgłoszenia ewentualnych żądań lub zastrzeżeń w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tut. Urzędu ( pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).

Otrzymują :
1. Nadleśnictwo Maskulińskie
ul. Rybacka 1
12-220 Ruciane-Nida
2. urzędowa tablica ogłoszeń + BIP
3. a/a

K.K.

Burmistrz miasta i Gminy Rcuiane-Nida
Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: piątek, 18 sty 2008 14:08
Data opublikowania: piątek, 18 sty 2008 14:15
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 08:40
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 8506 razy