BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
 1. Opis nieruchomości - teren składowanie opału,
 2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
 3. Numer działki –   cz. 87/40
 4. Numer KW – OL1P/00013038/3
 5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 35 m2
 6. Wysokość czynszu zgodnie z postanowieniem Burmistrza wynosi 0,22 zł/m2 + VAT miesięcznie.
 7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
 8. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
 10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
 11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
 12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 02 kwietnia 2021 r. do dnia  23 kwietnia 2021 r.
Data powstania: piątek, 2 kwi 2021 12:33
Data opublikowania: piątek, 2 kwi 2021 11:47
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 18 razy