BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane – Nida – ul. Leśna

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Ruciane-Nida Uchwały Nr XXVIII/249/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane – Nida – ul. Leśna oraz o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z treścią ww. Uchwały można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida: http://bip.ruciane-nida.pl/ (zakładka: Strona główna>Menu>Prawo miejscowe>Uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida>Rok 2020>XXVIII/249/2020).

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: malgorzata.kaczmarczyk@ruciane-nida.pl) w terminie 21 dni od zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


                                                                                                               

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Piotr Ryszard Feliński

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO Burmistrz Miasta iGminy Ruciane-Nida informuje, iż Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy pod adresem: http://www.bip.ruciane-nida.pl/ na stronie głównej.

 

Data powstania: piątek, 20 sie 2021 09:40
Data opublikowania: piątek, 20 sie 2021 09:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2022 12:55
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 560 razy