BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

na obsługę kotłów c.o. w sezonie grzewczym 2021/2022 w kotłowni Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego w Rucianem – Nidzie zaprasza do złożenia ofert na obsługę kotłowni.

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bieżąca kotłów c.o. w sezonie grzewczym 2021/2022    w kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rucianem – Nidzie, w okresie od 04.10.2021r. do 30.04.2022r.

Utrzymanie urządzeń grzewczych w dobrym stanie technicznym.

Po sezonie grzewczym – konserwacja kotła c.o. oraz sprzątnięcie pomieszczeń wraz                           z wybiałkowaniem ścian.

SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA  OFERTY:

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu i podpisaną.

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej wewnętrznej i zewnętrznej kopercie.

Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis: „Obsługa kotłowni”.

W kopercie wewnętrznej należy umieścić kserokopię posiadanych uprawnień do obsługi kotłów c.o.

Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny cyfrowo oraz słownie.

MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w  Szkole Podstawowej nr 2 w Rucianem – Nidzie przy ulicy Mazurskiej 15 do dnia 30 września 2021r. do godz.15:00.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwarcia.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01 października 2021r. o godz.14:00

ZASADY  OCENY  OFERTY:

Cena oferenta – 100%

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem – Nidzie przy ulicy Mazurskiej 15, tel. 87 423 10 73

 

Dyrektor szkoły

 mgr Mariola Kowalska

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 23 wrz 2021 15:29
Data opublikowania: piątek, 24 wrz 2021 12:15
Data edycji: piątek, 24 wrz 2021 12:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2022 12:58
Opublikował(a): Mariusz Gbur
Zaakceptował(a): Mariusz Gbur
Artykuł był czytany: 632 razy
Ilość edycji: 1