BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczny transport zbiorowy

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Podstawa Prawna  

Art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).

 Nazwa i adres organizatora

Gmina Ruciane- Nida

Adres: Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane Nida

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) organizator dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy

Transport drogowy w zakresie przewozów autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Ruciane- Nida oraz gmin sąsiednich, które z Gminą Ruciane- Nida zawarły bądź zawrą porozumienia międzygminne.

 Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

1 listopada 2022 r.

 Zmiana treści informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 25 paź 2021 13:28
Data opublikowania: poniedziałek, 25 paź 2021 13:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 sty 2023 11:47
Opublikował(a): Mariusz Gbur
Zaakceptował(a): Mariusz Gbur
Artykuł był czytany: 646 razy