BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej śródmiejskiego obszaru Rucianego-Nidy, obejmującej zagospodarowanie brzegu jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku. Ramowy program funkcjonalny zakłada lokalizację: portu jachtowego, strefy obsługi turystyki wodnej, pieszej i rowerowej, terenów urządzonej zieleni miejskiej oraz ogólnodostępnej strefy wypoczynku nad wodą. Specyfikę tematu tworzy unikatowy kontekst przyrodniczo- kulturowy konkursowej lokalizacji oraz jej strategiczne, śródmiejskie położenie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym, funkcjonalnym i funkcjonalno - użytkowym koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania brzegów Jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku w obszarze wskazanym w Regulaminie jako zakres opracowania konkursowego.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Konkursu (EPK): 22.11.2021 do godz. 18.00
 Szczegóły i regulamin konkursu na stronie internetowej: https://1016.konkurs.sarp.pl/regulamin_konkursu/
Data powstania: piątek, 29 paź 2021 14:54
Data opublikowania: piątek, 29 paź 2021 14:56
Data przejścia do archiwum: środa, 30 mar 2022 09:03
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 479 razy