BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Postanowienie - POŚ.6730.1.2022

                                          Ruciane-Nida, dn. 01 luty 2022 r.

 

Nasz znak :

POŚ.6730.1.2022

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 31 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 735), po złożeniu wniosku Fundacji na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego na części działki o numerze ewidencyjnym 36/34 (w liniach rozgraniczających) położonej w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, gmina Ruciane-Nida.

 

                                                        p o s t a n a w i a m

uznać za stronę postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego na części działki o numerze ewidencyjnym 36/34 (w liniach rozgraniczających) położonej w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, gmina Ruciane-Nida, Fundację na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida.

 

                                                         u z a s a d n i e n i e

            W dniu 28 stycznia 2021 roku, do tut. Urzędu wpłynęło pismo Pana Jerzego Kruszelnickiego reprezentującego Fundację na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida o uznanie za stronę w toczącym się postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego na części działki o numerze ewidencyjnym 36/34 (w liniach rozgraniczających) położonej w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, gmina Ruciane-Nida, Fundację na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida.

Wnoszący powołując się na cele statutowe Fundacji zwrócił się z prośba o uznanie za stronę postępowania.

Organ analizując podniesione we wniosku argumenty oraz statut Fundacji stwierdził, iż wniosek jest zasadny, więc stanowi podstawę do uznania wnoszącego za stronę postępowania.

 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

 

                                                            p o u c z e n i e

Od niniejszego postanowienia stronom nie przysługuje zażalenie.

Strona może zaskarżyć niniejsze postanowienie tylko w odwołaniu od decyzji.

 

 

Otrzymują :

 

  1. Fundacja na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni
  2. Inwestor
  3. strony według wykazu geodezyjnego w formie obwieszczenia
  4. a/a

 

 

Sporządziła:

Julita Małż

(87) 425 44 51

 

Data powstania: wtorek, 1 lut 2022 08:29
Data opublikowania: wtorek, 1 lut 2022 08:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2022 12:57
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 463 razy