BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6730.1.2022

                                                                                   Ruciane-Nida, dn. 01 luty 2022 r.

 

 

 

 

 

                                                                                    Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego

                                                                                  

 

Nasz znak:

POŚ.6730.1.2022

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że projekt decyzji o warunkach zabudowy, dla zamierzenia polegającego na budowie budynku gospodarczego na części działki ewidencyjnej nr 36/34 (w liniach rozgraniczających) położonej w obrębie geodezyjnym 2-Iznota, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski, którego inwestorem jest Pan Piotr Sadowski, został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Wydział Geologii, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalnego Zarządcy Zlewni w Giżycku oraz Starosty Powiatowego w Piszu.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. a/a

 

Do wiadomości;

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

Sporządziła:
Julita Małż

Tel. (87) 425 44 51

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 1 lut 2022 09:00
Data opublikowania: wtorek, 1 lut 2022 09:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2022 12:59
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 482 razy