BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6730.22.2020.2021

Ruciane-Nida, dn. 18 marca 2022 r.

 

POŚ.6730.22.2020.2021

 

 

 

Strony postępowania wykazu geodezyjnego

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

            Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r, poz. 735 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem decyzji w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce ewidencyjnej o numerze 257 (w liniach rozgraniczających) położonej w obrębie 12-Ukta, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski, w terminie 3 dni od  dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

                                                    

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego
  3. a/a

 

 

Data powstania: piątek, 18 mar 2022 13:10
Data opublikowania: piątek, 18 mar 2022 13:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2022 12:58
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 477 razy