BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 97/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 14 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zmiany rodzaju miejscowości gminnych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne celem zebrania uwag i opinii w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości ustalonych jako części lub przysiółki wsi.

Konsultacje będą prowadzone w terminie 19 września 2022 r. - 10 października 2022 r. w formie zbierania pisemnych opinii lub uwag, z wykorzystaniem właściwego dla danej miejscowości formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik od nr 2 do nr 6 do Zarządzenia nr 97/2022 z dnia 14 września 2022 r. w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail: kornelia.dawid@ruciane-nida.pl i/lub umig@ruciane-nida.pl z dopiskiem w temacie "części miejscowości";

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Ruciane - Nida , Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane - Nida,
z dopiskiem na kopercie: "części miejscowości";

3) osobiście-poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida , Al. Wczasów 4,
12-220 Ruciane - Nida, pokój nr 15.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Kornelia Dawid - inspektor Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida, tel. 87 425 44 40.

Konsultacje społeczne skierowane są do mieszkańców miejscowości objętych zmianą, posiadających czynne prawo wyborcze.  

 

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie:
Data powstania: piątek, 16 wrz 2022 09:33
Data opublikowania: piątek, 16 wrz 2022 11:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 gru 2022 09:40
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 289 razy