BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Przewodnicząca                                                                

Rady Miejskiej Ruciane - Nida                                  

RO.RM. 0002.12.2022                

                                                                                                                                                           

                                                                                                        Ruciane -  Nida,   01 grudnia  2022 r.   

                                                                                                                                        

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.  zm. ) zwołuję na dzień: 

 

15 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz.1400

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida

LX sesję Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad LX sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 28 listopada 2022 r.

5. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2023 - 2028:

     5.1 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2023 – 2028.

     5.2 Przedstawienie opinii:

            - Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej i Budżetu,

            - Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Turystyki,
            - Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

     5.3 Przedstawienie opinii zbiorczej Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej.

     5.4 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2023 – 2028.

     5.5 Dyskusja nad projektem uchwały.

     5.6 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2023 – 2028.

6. Przyjęcie budżetu Gminy Ruciane - Nida na 2023 rok:

    6.1 Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane – Nida na 2023  rok.

   6.2 Przedstawienie opinii:

           - Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej i Budżetu,

           - Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Turystyki,
           - Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

    6.3 Przedstawienie opinii zbiorczej Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej i Budżetu Rady  Miejskiej.

    6.4 Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie uchwały  budżetowej na 2023 rok.

    6.5 Dyskusja nad projektem uchwały.

    6.6 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruciane - Nida na 2023 rok.

7. Podjęcie uchwał :

    7.1 Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę 

            będącą uczestnikiem i pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Piszu.

    7.2 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

           Ruciane -Nida na lata 2022 – 2028.

    7.3 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

    7.4 Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego w miejscowości  Ruciane – Nida.

8. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
9. Zapytania i wnioski mieszkańców.
10. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
11. Zamknięcie obrad LX sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida.

 

                                                                                             

 

                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej  

                                                                                    Ruciane – Nida

                                                                        /-/  Agnieszka Kręciewska

 

Data powstania: wtorek, 6 gru 2022 09:25
Data opublikowania: wtorek, 6 gru 2022 09:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 gru 2022 23:44
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 298 razy