BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Postanowienie - POŚ.6730.110.2022

                                          Ruciane-Nida, dn. 06 grudnia 2022 r.


 


Nasz znak:


POŚ.6730.110.2022


P O S T A N O W I E N I E


 


            Na podstawie art. 31 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), po złożeniu wniosku Fundacji na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki o numerze ewidencyjnym 16/3 (w liniach rozgraniczających) położonej w obrębie geodezyjnym Wygryny, gmina Ruciane-Nida.


 


                                                        p o s t a n a w i a m


uznać za stronę postępowania dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki o numerze ewidencyjnym 16/3 (w liniach rozgraniczających) położonej w obrębie geodezyjnym Wygryny, gmina Ruciane-Nida, Fundację na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida.


 


                                                         u z a s a d n i e n i e


            W dniu 01 grudnia 2022 roku, do tut. Urzędu wpłynęło pismo Pana Jerzego Kruszelnickiego reprezentującego Fundację na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida o uznanie za stronę w toczącym się postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na części działki o numerze ewidencyjnym 16/3 (w liniach rozgraniczających) położonej w obrębie geodezyjnym Wygryny, gmina Ruciane-Nida, Fundację na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni, z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida.


Wnoszący powołując się na cele statutowe Fundacji zwrócił się z prośba o uznanie za stronę postępowania.


Organ analizując podniesione we wniosku argumenty oraz statut Fundacji stwierdził, iż wniosek jest zasadny, więc stanowi podstawę do uznania wnoszącego za stronę postępowania.


 


W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.


 


                                                            p o u c z e n i e


Od niniejszego postanowienia stronom nie przysługuje zażalenie.


Strona może zaskarżyć niniejsze postanowienie tylko w odwołaniu od decyzji.


 


 


Otrzymują :


   1. Fundacja na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni

  2. Inwestor

  3. strony według wykazu geodezyjnego w formie obwieszczenia

  4. a/a


 


 


Sporządziła:


Julita Małż


(87) 425 44 51


 

Data powstania: wtorek, 6 gru 2022 12:08
Data opublikowania: wtorek, 6 gru 2022 12:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 wrz 2023 12:38
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 293 razy