BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2023

ZARZĄDZENIE Nr 46/2022
STAROSTY PISKIEGO
z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz wykazu planowanych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2023 r.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) zarządzam, co następuje:

§ 1

Określa się lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Piskiego w 2023 roku:
1.    Określa się lokal, w którym będzie usytuowany punkt nr 1 nieodpłatnej pomocy prawnej, obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych, wyznaczonych przez właściwe Okręgowe Izby Radców Prawnych i Adwokatów – w Starostwie Powiatowym w Piszu przy 
ul. Warszawskiej 1, 12-200 Pisz.
2.    Określa się lokale, w których będzie usytuowany punkt nr 2 „mobilny” nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, obsługiwany przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego wyłonioną w otwartym konkursie ofert:
-    w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz,
-    w Internacie Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, ul. Polna 2B, 12-220 Ruciane-Nida,
-    w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska.

§ 2

Punkty, o których mowa w § 1 ustanawia się na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 3

Ustala się wykaz planowanych dyżurów przeznaczonych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Piskiego w 2023 r. zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 30/2022 Starosty Piskiego z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz wykazu planowanych dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2023 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

 

 

WYKAZ PLANOWANYCH DYŻURÓW PRZEZNACZONYCH NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU PISKIEGO W 2023 r. znajduje się w załączniku. 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 30 gru 2022 14:36
Data opublikowania: piątek, 30 gru 2022 14:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 sty 2024 14:54
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 453 razy