BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie wyników I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

W wyniku przeprowadzonego I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4 w dniu 19.01.2023 roku, godzina 10.00, w sprawie ustnego nieograniczonego, w sprawie dzierżawy działki ozn. nr geod. 94, o pow. 1.500 m2, poł. w ob. Wejsuny, gm. Rucianem-Nidzie, ujawnionej w księdze wieczyste nr OL1P/00013984/7, na czas trwania dzierżawy – 5 lat,  przeznaczonej do wydzierżawienia na cele związane z handlem i usługami, bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych,  ustalono dzierżawcę:   

 POMONE Sp. z o. o.

Wadium wpłaciło 6 osób. Zakwalifikowano do udziału w przetargu zostało 6 uczestników. W licytacji wzięło udział 6 uczestników.

Cena wywoławcza netto rocznego czynszu dzierżawnego ustalona była w kwocie 3.000,00 zł, wadium ustalone było w kwocie 400,00 zł.

Postąpienie ustalono w kwocie 100,00 zł.

Nabywca zaoferował najwyższą cenę  netto  w kwocie  19.100,00zł

Cena brutto wyniesie 23.493,00 zł, w tym 23% podatek VAT w kwocie 4.393,00 zł.

 

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 26.01.2023 r. do dnia  02.02.2023 r.

Data powstania: czwartek, 26 sty 2023 08:36
Data opublikowania: czwartek, 26 sty 2023 08:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 lut 2023 07:35
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 288 razy