BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego PD-3410/06/2008 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów budowlanych w 2008 r. na teren miasta i gminy Ruciane-Nida w 2008 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą, spośród ofert nie odrzuconych okazała się oznaczona nr „1” tj. firmy Przedsiębiorstwo „BAMARED” Barbara Witkowska, 12-200 Pisz, ul. Piaskowa 1/28 z siedzibą 12-220 Ruciane-Nida, ul. Boczna, spełniająca wszystkie wymogi zamawiającego postawione wykonawcom.
Oferta przy cenie 68 140,00 zł brutto uzyskała łącznie 10,00 pkt.
Do postępowania przetargowego wpłynęła jeszcze druga oferta spełniająca wymogi i podlegająca ocenie przez zamawiającego:
- firmy PRAKTYKER POLSKA Sp. z o. o., 10-088 Olsztyn, Al. Gen. Sikorskiego 2b oznaczona nr „2”, która przy cenie oferty 72200,00 zł brutto uzyskała łącznie 9,44 pkt.
Jednocześnie zawiadamia się, że na podstawie art. 24 ust 2 pkt 3 Ustawy z postępowania przetargowego wykluczono wykonawcę, tj. „Sylwek” Skład Materiałów Budowlanych Hurt Detal Adam Drzymkowski, 12-220 Ruciane-Nida, Ukta 30, który nie spełnił wymogów zamawiającego zawartych w SIWZ (brak zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Ofertę wykonawcy wykluczonego ozn. nr „4” uznaje się za odrzuconą.
W postępowaniu odrzucono ofertę firmy: Białostocka Centrala Materiałów Budowlanych Sp. z o. o., 15-657 Białystok, ul. Ks. J. Popiełuszki 115 oznaczona nr „3”. Oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny. W ofercie przedstawione ceny jednostkowe brutto po przemnożeniu z wielkościami zapotrzebowania zamawiającego nie dają ogólnej ceny brutto zaoferowanej przez wykonawcę. W tym przypadku przedstawiona cena netto i VAT są także błędne obliczone. Ofertę, której nie można poprawić na podstawie art. 88 Ustawy zamawiający odrzuca na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

Data powstania: środa, 9 kwi 2008 10:14
Data opublikowania: środa, 9 kwi 2008 12:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 kwi 2008 08:48
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2376 razy