BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI nr GG-72241/34/08


Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania terenu przyległego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami):

Nr geod. 367/1, o pow. 388 m2,
Położenie: Ruciane-Nida ul. Wiejska,
KW 12960
Cena sprzedaży:
23.800,00 zł
+ 22% VAT tj. 5.236,00 zł
= 29.036,00 zł + koszt przygotowania
dokumentacji do sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana nie zabudowana stanowiąca teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adaptowanej.

Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowanie terenu przyległego ozn. nr geod. 366, zgodnie z uchwałą nr XIX/15/2008, z dnia 27.02.2008 roku Rady Miejskiej Ruciane-Nida, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Nabywca cenę sprzedaży działki winien wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie bądź winien wystąpić z wnioskiem o rozłożenie jej na raty roczne. Kwota rozłożona na raty jest oprocentowana i zabezpieczona hipotecznie na nabywanej działce. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy.

3.Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej.

4.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 28.05.2008 roku do dnia 18.06.2008 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej , w internecie oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.Data powstania: środa, 28 maj 2008 10:28
Data opublikowania: środa, 28 maj 2008 12:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 cze 2008 08:17
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1822 razy