BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI nr GG-72241/38/08

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku z późn. zmianami):

działka leśna: ozn. nr geod. 172/70, o pow. 3,0001ha.

Położona: Ruciane-Nida ul. Kowalik
KW 19570,
Cena sprzedaży: 360.614,00 zł.


Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna.

1.Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwały nr V/37/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 31 stycznia 2008 roku.

2.Przetarg ustny nieograniczony ustala nabywcę i cenę sprzedaży działki.
Nabywca uiszcza cenę sprzedaży przed spisaniem umowy notarialnej.
Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.

4.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 28.05.2008 roku do dnia 18.06.2008 roku a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.
Data powstania: środa, 28 maj 2008 11:57
Data opublikowania: środa, 28 maj 2008 12:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 cze 2008 08:17
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1795 razy