BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI nr GG-72241/52/08

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku z późn. zmianami)

- ozn. nr geod. 6/9, o pow. 4.300 m2,
położonej w Wierzbie,
ujawnionej w KW 7380,

Cena 577.800,00 zł,

nie zabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.


Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwały nr XIX/14/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27.02.2008 roku.
Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT.
Nabywca uiszcza cenę sprzedaży przed spisaniem umowy notarialnej.
Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 25.07.2008 roku do dnia 15.08.2008 roku a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.


Data powstania: środa, 23 lip 2008 14:05
Data opublikowania: piątek, 25 lip 2008 08:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 sie 2008 11:14
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1945 razy