BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym w sprawie sprzedaży działki zabudowanej budynkiem byłej szkoły w Wejsunach.


Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży
- działki zabudowanej, położonej w Wejsunach,
ozn. nr geod. 84, o pow. 5.000 m2, ujawnionej w KW 7361,
cena wywoławcza wynosi 652.700,00 zł,
wadium wynosi 130.500,00 zł.
Działka jest zabudowana:
- budynkiem po byłej szkole podstawowej, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym z poddaszem częściowo użytkowym, wykonanym w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczonym o pow. użytkowej 312,2 m2,
- budynkiem gospodarczym z dobudowanymi sanitariatami w stanie surowym otwartym, o powierzchni użytkowej 135,3 m2.
Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 15 września 2008 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2008 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu.
3. Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży ( około 2.000,00 zł).
Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT, ponieważ budynek stanowi towar używany.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina Ruciane-Nida może odstąpić od zawarcia umowy kupna-sprzedaży działki, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)
8. Bliższych informacji na temat przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2,
tel. 0/87/4231036 w 52 lub 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.Data powstania: piątek, 8 sie 2008 13:50
Data opublikowania: czwartek, 14 sie 2008 14:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 wrz 2008 13:21
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2311 razy