BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
-Opis nieruchomości - teren pod uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – cz. 13/2
-Numer KW – 12965
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 1020 m2.
-Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,10 zł/m2 rocznie brutto.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 1 roku.
2. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest zabudowę mieszkaniową z usługami.
3. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za rok następny obowiązywania umowy do 31 marca.
4. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 03 października 2008 r. do dnia 24 października 2008 r.
Data powstania: piątek, 3 paź 2008 10:22
Data opublikowania: piątek, 3 paź 2008 10:47
Data przejścia do archiwum: sobota, 25 paź 2008 09:57
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1812 razy