BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. tekst jednolity),

informuję
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie magistralnej linii światłowodowej relacji Gdańsk – Białystok, teren gminy Ruciane-Nida, w obrębach geodezyjnych Karwica i Krzyże, Natura 2000.
Decyzję wydano na wniosek inwestora Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe Sp. z o.o., ul. Działkowa 38, 59-220 Legnica, którego pełnomocnikiem jest Pan Karol Saks.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Data powstania: środa, 15 paź 2008 11:53
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 09:19
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1737 razy