BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji
Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz ze zmianami)


Informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie i modernizacji istniejącego pomostu drewnianego na palach drewnianych na działce nr 42/3 /jez. Bełdany/ przy działce nr 27/1, w obrębie geodezyjnym Iznota, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000. Decyzję wydano na wniosek Pani Danuty kowalewskiej, działającej z upoważnienia Pana Dariusza Kubackiego.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Data powstania: środa, 15 paź 2008 11:57
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 09:20
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1632 razy