BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. tekst jednolity),

informuję
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii energetycznej kablowej typu YAKXS 4x35, o długości 60 mb, zasilającej działkę nr 60/2 w obrębie geodezyjnym Wygryny, gmina Ruciane-Nida, przebiegającej przez działki nr 47, 52/1, 60/3 w obrębie geodezyjnym Wygryny, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem przedsięwzięcia jest ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, natomiast pełnomocnikiem inwestora jest Instalatorstwo Elektryczne Marek Szmigiel, ul. Kwiatowa 12/53, 12-221 Ruciane-Nida;

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Data powstania: środa, 15 paź 2008 11:57
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2009 09:20
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1738 razy