BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku z późn. zmianami)

Nr geod.696, pow.4.479 m2,
położenie: Ruciane-Nida ul. Kowalik,

Cena: 48.300,00 zł,

Przedmiotem sprzedaży jest działka leśna.
Ujawniona w KW 13020


Działka leśna przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwały nr XLI/30/2006 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 27.04.2006 roku.
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.
Nabywca wyłoniony w przetargu uiszcza cenę sprzedaży przed spisaniem umowy notarialnej.
Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na okres 21 dni a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.


Data powstania: piątek, 31 paź 2008 12:00
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 lis 2008 12:14
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1750 razy