BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Boczna i ul. Mazurska
2. Numery działek : - ozn. nr geod. 87/26, o pow. 466 m2, położona w Rucianem-Nidzie przy ul. Bocznej, - ozn. nr geod. 92/5, o pow. 261 m2 i ozn. nr geod. 96/3, o pow. 8 m2, położone w Rucianem-Nidzie przy ul. Mazurskiej
3. Numer księgi wieczystej: KW 13031 – dz. 87/26, KW 19523 – 92/5 i 96/3.
4. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 46,85 m2, składający się z 1 pokoju, 1 pomieszczenia pomocniczego, kuchni, sieni i łazienki z wc , usytuowany na parterze budynku mieszkalnego trzy rodzinnego, nie podpiwniczonego, nr 7 w Rucianem-Nidzie przy ul. Mazurskiej. Do lokalu mieszkalnego nr 2 przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 15,29 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż udziału w wyżej wymienionych działkach wielkości 299/1000 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 7 posiada 3 lokale mieszkalne.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
5. Cena lokalu wraz z udziałem w wyżej wymienionym gruncie wynosi 46.060,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych ).
Cena sprzedaży lokalu z udziałem w gruncie po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 4.606,00 zł. (słownie złotych : cztery tysiące sześćset sześć złotych ).
Do ceny sprzedaży lokalu z udziałem w gruncie zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XXVII/86/2008 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 23.10.2008 roku została przeznaczona do sprzedaży. 7. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy.
8. Nabywca uiści należność w kwocie 4.606,00 zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
9. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
10. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535. 11.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 14.11.2008 roku do dnia 5.12.2008 roku.Data powstania: piątek, 14 lis 2008 07:28
Data opublikowania: piątek, 14 lis 2008 09:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 gru 2008 08:24
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2016 razy